Zielone Wczasy

 

Rejestracja

Regulamin

Regulamin portalu ZieloneWczasy.pl
 • Właścicielem portalu jest: Małgorzata Hoxha Prespa 13-230 Lidzbark, Klonowo 82
 • Portal ZieloneWczasy.pl zamieszcza oferty obiektów noclegowych i udostępnianie w sieci internetowej za opłatą
  150zł brutto na okres jednego roku.
 • Do oferty należy obowiązkowo dołączyć zdjęcia, prezentujące obiekt w sposób wystarczający.
 • Oferty zamieszczane w serwisie będą sprawdzane pod względem merytorycznym oraz będą poddawane ewentualnej edycji (w przypadku błędów ortograficznych i itp.) bez zgody usługobiorcy.
 • Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Portal ZieloneWczasy.pl danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Właściciel obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w serwisie ZieloneWczasy, a w szczególności za to, aby nie naruszały one żadnych przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • Właściciel obiektu ponosi odpowiedzialność za zgodność treści Prezentacji obiektu ze stanem faktycznym.
 • Właściciel obiektu zakładając konto, tworząc Prezentację obiektu oraz zamieszczając materiały w serwisie zielonewczasy.pl jako Turysta oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody w zakresie użytych materiałów, w szczególności do zdjęć, filmów wideo etc.
 • Małgorzata Hoxha Prespa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników, ani za szkody powstałe w wyniku podania w ich treści nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie Prezentacji obiektu zamieszczonych w serwisie, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
 • Małgorzata Hoxha Prespa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany na koncie lub utratę danych spowodowaną dostaniem się danych do logowania na konto Użytkownika w ręce osób trzecich, jeżeli nie nastąpiło to z winy Małgorzata Hoxha Prespa.
 • Małgorzata Hoxha Prespa nie ponosi odpowiedzialności za zmiany na koncie Właściciela obiektu lub utratę danych spowodowaną siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hackerskim.
 • Małgorzata Hoxha Prespa dołoży wszelkich starań by zapewnić ciągłe działanie serwisu zielonewczasy.pl, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy spowodowane siłą wyższą, awarią lub ingerencją osób trzecich w tym spowodowaną atakiem hackerskim.
 • Małgorzata Hoxha Prespa ma prawo do usunięcia zamieszczonej Prezentacji obiektu bez możliwości ewentualnej rekompensaty za już opłacone Dostępy abonenckie lub Produkty reklamowe, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Małgorzata Hoxha Prespa, wprowadzające w błąd odwiedzających serwis lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.
 • Małgorzata Hoxha Prespa ma prawo do usunięcia konta osoby prywatnej, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące firmie Małgorzata Hoxha Prespa.